คุยเม้าทุกเครือข่าย เหมาโทรเป็นนาที

ราคา/อายุ
โทรทุกเครือข่าย
วิธี สมัครเน็ตทรู

7 บาท / 1 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2(รวมภาษี 7.49 บาท)

  • โทรฟรีทุกเครื่อข่ายได้ 15 นาที
  • (เฉลลี่ยนาทีละ 47 สตางค์)
สมัครกด
 *900*3132*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

20 บาท / 2 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2(รวมภาษี 21.40 บาท)

  • โทรฟรีทุกเครื่อข่ายได้ 40 นาที
  • (เฉลลี่ยนาทีละ 50 สตางค์)
สมัครกด
 *900*3102*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

45 บาท / 5 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2(รวมภาษี 48.15 บาท)

  • โทรฟรีทุกเครื่อข่ายได้ 100 นาที
  • (เฉลลี่ยนาทีละ 45 สตางค์)
สมัครกด
*900*3131*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

90 บาท / 30 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2(รวมภาษี 96.3 บาท)

  • โทรฟรีทุกเครื่อข่ายได้ 200 นาที
  • (เฉลลี่ยนาทีละ 45 สตางค์)
สมัครกด
*900*3110*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

300 บาท / 30 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2(รวมภาษี 321 บาท)

  •  โทรฟรีทุกเครื่อข่ายได้ 680 นาที
  • (เฉลลี่ยนาทีละ 44 สตางค์)
สมัครกด
 *900*3130*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย