รวมโปรโทรทรู สุดคุ้ม

เน้นโทรฟรีในเครื่อข่ายทรูมูฟ

โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟ เอช 24 ชม.

ราคา/อายุ
โทรในเครือข่าย
วิธี สมัครเน็ตทรู

13 บาท / 1 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9-24-%e0%b8%8a%e0%b8%a1(รวมภาษี 13.91 บาท)

 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ไม่อั้น 24 ชั่วโมง
 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ได้ฟรีครั้งละ 60 นาที ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • (นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์)
สมัครกด
 *900*9904*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

50 บาท / 4 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9-24-%e0%b8%8a%e0%b8%a1(รวมภาษี 53.50 บาท)

 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ไม่อั้น 4 วัน
 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ได้ฟรีครั้งละ 60 นาที ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • (นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์)
สมัครกด *900*9905*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

85 บาท / 7 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9-24-%e0%b8%8a%e0%b8%a1(รวมภาษี 90.95 บาท)

 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ไม่อั้น 7 วัน
 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ได้ฟรีครั้งละ 60 นาที ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • (นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์)
สมัครกด
*900*9906*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

 

โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟ เอช 18 ชม.

ราคา/อายุ
โทรในเครือข่ายทรู
วิธี สมัครเน็ตทรู

9 บาท / 1 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9(รวมภาษี 9.63 บาท)

 • โทรฟรีทรู ช่วงเวลา 23.00 น. – 17.00 น.
 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ได้ฟรีครั้งละ 60 นาที ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • (นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์)
สมัครกด
*900*9901*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

25 บาท / 3 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9 (รวมภาษี 26.75 บาท)ิ

 • โทรฟรีทรู ช่วงเวลา 23.00 น. – 17.00 น.
 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ได้ฟรีครั้งละ 60 นาที ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • (นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์)
สมัครกด
*900*9902*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

59 บาท / 7 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9(รวมภาษี 63.13 บาท)

 • โทรฟรีทรู ช่วงเวลา 23.00 น. – 17.00 น.
 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ได้ฟรีครั้งละ 60 นาที ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • (นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์)
สมัครกด
*900*9903*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย
249 บาท / 30 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9(รวมภาษี 266.43 บาท)
 • โทรฟรีทรู ช่วงเวลา 23.00 น. – 17.00 น.
 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ได้ฟรีครั้งละ 60 นาที ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • (นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์)
สมัครกด
 *900*9909*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

 

โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟ เอช 12 ชม.

ราคา/อายุ
โทรในเครือข่าย
วิธี สมัครเน็ตทรู

7 บาท / 1 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9(รวมภาษี 7.49 บาท)

 • โทรฟรีทรู ช่วงเวลา 05.00 น. – 17.00 น.
 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ได้ฟรีครั้งละ 60 นาที ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • (นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์)
สมัครกด
 *900*9934*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

199 บาท / 30 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9(รวมภาษี 212.93 บาท)

 • โทรฟรีทรู ช่วงเวลา 05.00 น. – 17.00 น.
 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ได้ฟรีครั้งละ 60 นาที ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • (นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์)
สมัครกด
*900*9908*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

 

โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟ เอช 10 ชม.

ราคา/อายุ
โทรในเครือข่ายทรูมูฟ
วิธี สมัครเน็ตทรู

100 บาท / 30 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9(รวมภาษี 107 บาท)

 • โทรฟรีทรู ช่วงเวลา 22.00 น. – 08.00 น.
 • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ ได้ฟรีครั้งละ 60 นาที ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • (นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์)
สมัครกด
*900*9907*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

 เน้นโทรฟรี ทุดเครื่อข่าย

คุยเม้าทุกเครือข่าย เหมาโทรเป็นนาที

ราคา/อายุ
โทรทุกเครือข่าย
วิธี สมัครเน็ตทรู

7 บาท / 1 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2(รวมภาษี 7.49 บาท)

 • โทรฟรีทุกเครื่อข่ายได้ 15 นาที
 • (เฉลลี่ยนาทีละ 47 สตางค์)
สมัครกด
 *900*3132*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

20 บาท / 2 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2(รวมภาษี 21.40 บาท)

 • โทรฟรีทุกเครื่อข่ายได้ 40 นาที
 • (เฉลลี่ยนาทีละ 50 สตางค์)
สมัครกด
 *900*3102*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

45 บาท / 5 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2(รวมภาษี 48.15 บาท)

 • โทรฟรีทุกเครื่อข่ายได้ 100 นาที
 • (เฉลลี่ยนาทีละ 45 สตางค์)
สมัครกด
*900*3131*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

90 บาท / 30 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2(รวมภาษี 96.3 บาท)

 • โทรฟรีทุกเครื่อข่ายได้ 200 นาที
 • (เฉลลี่ยนาทีละ 45 สตางค์)
สมัครกด
*900*3110*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

300 บาท / 30 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2(รวมภาษี 321 บาท)

 •  โทรฟรีทุกเครื่อข่ายได้ 680 นาที
 • (เฉลลี่ยนาทีละ 44 สตางค์)
สมัครกด
 *900*3130*17407024#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย

 เน้นโทรหาเบอร์หวานใจ เบอร์ทรูมูฟ เอช

โทรฟรีไม่อั้นเบอร์หวานใจ ทรูมูฟ เอช 24 ชม.

ราคา/อายุ
โทรไม่อั้นคนสนิท
วิธี สมัครเน็ตทรู

9 บาท / 1 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88(รวมภาษี 9.63 บาท)

 • โทรฟรีหาเบอร์หวานใจ ได้ไม่อั้น 24 ชั่วโมง
 • โทรออกเบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์หวานใจ จะคิดตามโปรหลักที่ใช้งานอยู่
กดสมัคร
*900*9910*เบอร์หวานใจ#
แล้วโทรออก
IOS และ Android คัดลอก code ได้เลย

60 บาท / 7 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88(รวมภาษี 64.20 บาท)

 • โทรฟรีหาเบอร์หวานใจ ได้ไม่อั้น 7 วัน
 • โทรออกเบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์หวานใจ จะคิดตามโปรหลักที่ใช้งานอยู่
กดสมัคร
*900*9911*เบอร์หวานใจ#
แล้วโทรออก
IOS และ Android คัดลอก code ได้เลย

199 บาท / 30 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88(รวมภาษี 212.93 บาท)

 • โทรฟรีหาเบอร์หวานใจ ได้ไม่อั้น 30 วัน
 • โทรออกเบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์หวานใจ จะคิดตามโปรหลักที่ใช้งานอยู่
กดสมัคร
*900*9913*เบอร์หวานใจ#
แล้วโทรออก
IOS และ Android คัดลอก code ได้เลย
 • ไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์หวานใจได้ แต่สมัครโปรเสริมโทรไม่อั้นทรูมูฟ เอช เบอร์หวานใจเพิ่มได้ สูงสุด 10 ครั้ง

 

โทรฟรีไม่อั้นเบอร์หวานใจ ทรูมูฟ เอช 20 ชม.

ราคา/อายุ
โทรไม่อั้นเบอร์หวานใจ
วิธี สมัครเน็ตทรู

150 บาท / 30 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88(รวมภาษี 160.50 บาท)

 • โทรฟรีหาเบอร์หวานใจ ในเวลา 22.00 น. – 18.00 น.
 • โทรออกเบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์หวานใจ หรือ โทรนอกเวลา จะคิดตามโปรหลักที่ใช้งานอยู่
สมัครกด
 *900*9912*เบอร์หวานใจ#
แล้วโทรออก
IOS และ Android คัดลอก code ได้เลย
 •  ไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์หวานใจได้ แต่สมัครโปรเสริมโทรไม่อั้นทรูมูฟ เอช เบอร์หวานใจเพิ่มได้ สูงสุด 10 ครั้ง

 

โทรฟรีไม่อั้นเบอร์หวานใจ ทรูมูฟ เอช 18 ชม.

ราคา/อายุ
โทรไม่อั้นคนสนิท
วิธี สมัครเน็ตทรู
7 บาท / 1 วัน%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88(รวมภาษี 7.49 บาท)
 • โทรฟรีหาเบอร์หวานใจ ในเวลา 23.00 น. – 17.00 น.
 • โทรออกเบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์หวานใจ หรือ โทรนอกเวลา จะคิดตามโปรหลักที่ใช้งานอยู่
สมัครกด
*900*9935*เบอร์หวานใจ#
แล้วโทรออก

IOS คัดลอก code ได้เลย
 •  ไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์หวานใจได้ แต่ลูกค้าสมัครโปรเสริมโทรไม่อั้นทรูมูฟ เอช (คนสนิท) เพิ่มได้ สูงสุด 10 โปร

 

Leave a Reply