สมัครเน็ตทรู

Social package เริ่มต้นแค่วันละ 5 บาท

โปรใหม่ Facebook PLUS และ Line !!!!!!!!!

ราคา/อายุ
รายละเอียดโปรโมชั่น
วิธี สมัครเน็ตทรู

9 บาท/24ชม.

+VAT=9.63บ.

 • 3G | EDGE | GPRS Facebook ไม่อั้น
 • โทรฟรีในเครือข่ายฟรี 05.00 – 17.00 น.
กด *900*3916*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

59 บาท/7วัน

+VAT=63.13บ.

 • 3G | EDGE | GPRS Facebook ไม่อั้น
 • โทรฟรีในเครือข่ายฟรี 05.00 – 17.00 น
กด *900*3917*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

9 บาท/24ชม.

+VAT=9.63บ.

 • 3G | EDGE | GPRS Line ไม่อั้น
 • โทรฟรีในเครือข่ายฟรี 05.00 – 17.00 น
กด *900*3918*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

59 บาท/7วัน

+VAT=63.13บ

 • 3G | EDGE | GPRS Line ไม่อั้น
 • โทรฟรีในเครือข่ายฟรี 05.00 – 17.00 น
กด *900*3919*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

Social package !!!!!!!!!

ราคา/อายุ
รายละเอียดโปรโมชั่น
วิธี สมัครเน็ตทรู

5 บาท/วัน

+VAT=6บ..

 • แบบรายวัน 1วันfb
 • โปรนี้ สามารถเล่น facebook ไม่จำกัด
กด *900*3501*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

19 บาท / 7 วัน

+VAT=21บ.

 • แบบราย สัปดาห์ 7วันfb
 • โปรนี้ สามารถเล่น facebook ไม่จำกัด
กด *900*3502*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

49 บาท / 30 วัน

+VAT=53บ.

 • fbแบบรายเดือน 30วัน
 • โปรนี้ สามารถเล่น facebook ไม่จำกัด
กด *900*3503*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

5 บาท/วัน

+VAT=6บ..

 • wtแบบรายวัน 1วัน
 • โปรนี้ สามารถเล่น WhatsApp ไม่จำกัด
กด *900*3504*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

19 บาท / 7 วัน

+VAT=21บ.

 • แบบราย สัปดาห์ 7วันwt
 • โปรนี้ สามารถเล่น WhatsApp ไม่จำกัด
กด *900*3505*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

49 บาท / 30 วัน

+VAT=53บ.

 • แบบรายเดือน 30วันwt
 • โปรนี้ สามารถเล่น WhatsApp ไม่จำกัด
กด *900*3506*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

5 บาท/วัน

+VAT=6บ..

 • แบบรายวัน 1วันtw
 • โปรนี้ สามารถเล่น twitter ไม่จำกัด
กด *900*3507*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

19 บาท / 7 วัน

+VAT=21บ.

 • แบบราย สัปดาห์ 7วันtw
 • โปรนี้ สามารถเล่น twitter ไม่จำกัด
กด *900*3508*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

49 บาท / 30 วัน

+VAT=53บ.

 • แบบรายเดือน 30วันtw
 • โปรนี้ สามารถเล่น twitter ไม่จำกัด
กด *900*3509*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

5 บาท/วัน

+VAT=6บ..

 • แบบรายวัน 1วันline
 • โปรนี้ สามารถเล่น LINE ไม่จำกัด
กด *900*3510*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

19 บาท / 7 วัน

+VAT=21บ.

 • แบบราย สัปดาห์ 7วันline
 • โปรนี้ สามารถเล่น LINE ไม่จำกัด
กด *900*3511*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

49 บาท / 30 วัน

+VAT=53บ.

 • แบบรายเดือน 30วันline
 • โปรนี้ สามารถเล่น LINE ไม่จำกัด
กด *900*3512*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

5 บาท/วัน

+VAT=6บ..

 • แบบรายวัน 1วันinstagram-10669-0
 • โปรนี้ สามารถเล่น Instagram ไม่จำกัด
กด *900*3513*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

19 บาท / 7 วัน

+VAT=21บ.

 • แบบราย สัปดาห์ 7วันinstagram-10669-0
 • โปรนี้ สามารถเล่น Instagram ไม่จำกัด
กด *900*3514*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

49 บาท / 30 วัน

+VAT=53บ.

 • แบบรายเดือน 30วันinstagram-10669-0
 • โปรนี้ สามารถเล่น Instagram ไม่จำกัด
กด *900*3515*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

9 บาท/ 1วัน

+VAT=9.63บ.

 • แบบราย สัปดาห์ 1วันline
 • สามารถเล่น LINE ไม่จำกัด
 • โซเชียลไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้ง 1วัน
 • แบบราย สัปดาห์ 1วันwt
 • สามารถเล่น WhatsApp ไม่จำกัด
 • โซเชียลไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้ง 1วัน
 • และส่ง SMSได้ 100 ครั้งในเครือข่าย
กด *900*3609*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

99 บาท/ 7วัน

+VAT=105.93บ.

 • แบบรายสัปดาห์ 7 วันfb
 • โปรนี้ สามารถเล่น facebook ไม่จำกัด
 • โซเชียลไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้ง 7วัน
 • แบบรายสัปดาห์ 7 วันtw
 • สามารถเล่น twitter ไม่จำกัด
 • โซเชียลไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้ง 7วัน
 • แบบรายสัปดาห์ 7 วันwt
 • สามารถเล่น WhatsApp ไม่จำกัด
 • โซเชียลไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้ง 7วัน
กด *900*79*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

Social package !!!!!!!!!

ราคา/อายุ
รายละเอียดโปรโมชั่น
วิธี สมัครเน็ตทรู

15 บาท / วัน

+VAT=16.05บ.

 • เล่นอินเตอร์เน็ตได้ในปริมาณ 15MB
 • แบบรายวัน 1วันfb
 • เล่น Facebook ได้ไม่จำกัด
 • โซเซียวไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้งวัน
 • แบบรายวัน 1วันwt
 • WhatsApp ได้ไม่จำกัด
 • โซเซียวไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้งวัน
 • แบบรายวัน 1วันline
 • LINE ได้ไม่จำกัด
 • โซเซียวไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้งวัน
 • แบบรายวัน 1วันinstagram-10669-0
 • Intragram ไม่จำกัด
 • โซเซียวไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้งวัน
กด *900*3901*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

69 บาท / 7 วัน

+VAT=73.83บ.

 • เล่นอินเตอร์เน็ตได้ในปริมาณ 75MB
 • แบบรายสัปดาห์ 7วันfb
 • เล่น Facebook ได้ไม่จำกัด
 • โซเซียวไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้งสัปดาห์
 • แบบรายสัปดาห์ 7วันwt
 • WhatsApp ได้ไม่จำกัด
 • โซเซียวไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้งสัปดาห์
 • แบบรายสัปดาห์ 7วันline
 • LINE ได้ไม่จำกัด
 • โซเซียวไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้งสัปดาห์
 • แบบรายสัปดาห์ 7วันinstagram-10669-0
 • Intragram ไม่จำกัด
 • โซเซียวไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้งสัปดาห์
กด *900*3902*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

179 บาท / 30 วัน

+VAT=191.53บ.

 • เล่นอินเตอร์เน็ตได้ในปริมาณ 250MB
 • แบบรายเดือน 30วันfb
 • เล่น Facebook ได้ไม่จำกัด
 • โซเซียวไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้งเดือน
 • แบบรายเดือน 30วันwt
 • WhatsApp ได้ไม่จำกัด
 • โซเซียวไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้งเดือน
 • แบบรายเดือน 30วันline
 • LINE ได้ไม่จำกัด
 • โซเซียวไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้งเดือน
 • แบบรายเดือน 30วันinstagram-10669-0
 • Intragram ไม่จำกัด
 • โซเซียวไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้นทั้งเดือน
กด *900*3801*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

โปรเน็ตทรู Line Vip

ราคา/อายุ
รายละเอียดโปรโมชั่น
วิธีสมัคร

29 บาท/ วัน

+VAT7%=31.03 บ.

 • ใช้งาน Line ได้แบบไม่อั้น
  • LINE Chat 
  • LINE TV
  • LINE Rangers
  • LINE POP2
  • LINE Let’s Get Rich
  • LINE Cookie Run
 • ใช้งานความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 320 Mb
 • หลังจากใช้งานความเร็วสูงสุด ครบตามที่กำหนด ความเร็วจะลดลงเหลือ 600 Kbps
กด *900*3921*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

99 บาท/ 7 วัน

+VAT7%=105.93 บ.

 • ใช้งาน Line ได้แบบไม่อั้น
  • LINE Chat 
  • LINE TV
  • LINE Rangers
  • LINE POP2
  • LINE Let’s Get Rich
  • LINE Cookie Run
 • ใช้งานความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 1 GB
 • หลังจากใช้งานความเร็วสูงสุด ครบตามที่กำหนด ความเร็วจะลดลงเหลือ 600 Kbps
กด *900*3922*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

299 บาท/ 30 วัน

+VAT7%=319.93 บ.

 • ใช้งาน Line ได้แบบไม่อั้น
  • LINE Chat 
  • LINE TV
  • LINE Rangers
  • LINE POP2
  • LINE Let’s Get Rich
  • LINE Cookie Run
 • ใช้งานความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 3 Gb
 • หลังจากใช้งานความเร็วสูงสุด ครบตามที่กำหนด ความเร็วจะลดลงเหลือ 600 Kbps
กด *900*3801*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

Youtube & TV package !!!!!!!!!

ราคา/อายุ
รายละเอียดโปรโมชั่น
วิธี สมัครเน็ตทรู

29 บาท/วัน

+VAT=32บ.

 • TrueMove – H เล่นเน็ตได้ไม่อั้นใช้ความเร็ว 3G ได้จำนวน 320MB
 • สามารถดู Youtube ไม่จำกัด
 • เมื่อใช้ 3G จนครบ 320MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps
กด *900*3516*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

99 บาท / 7 วัน

+VAT=106บ.

 • TrueMove – H เล่นเน็ตได้ไม่อั้นใช้ความเร็ว 3G ได้จำนวน 1GB
 • สามารถดู Youtube ไม่จำกัด
 • เมื่อใช้ 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps
กด *900*3517*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

29 บาท/วัน

+VAT=32บ.

 • TrueMove – H เล่นเน็ตได้ไม่อั้นใช้ความเร็ว 3G ได้จำนวน 320MB
 • สามารถดูู HTV ไม่จำกัด
 • เมื่อใช้ 3G จนครบ 320MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps
กด *900*3518*17407024#
แล้วโทรออก
{><}IOS คัดลอก code ได้เลย

99 บาท / 7 วัน

+VAT=106บ.

 • TrueMove – H เล่นเน็ตได้ไม่อั้นใช้ความเร็ว 3G ได้จำนวน 1GB
 • สามารถดู HTV ไม่จำกัด
 • เมื่อใช้ 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps
กด *900*3519*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

29 บาท/วัน

+VAT=32บ.

 • TrueMove – H เล่นเน็ตได้ไม่อั้นใช้ความเร็ว 3G ได้จำนวน 320MB
 • สามารถดู TrueVisions Anywhere ไม่จำกัด
 • เมื่อใช้ 3G จนครบ 320MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps
กด *900*3520*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย

99 บาท / 7 วัน

+VAT=106บ.

 • TrueMove – H เล่นเน็ตได้ไม่อั้นใช้ความเร็ว 3G ได้จำนวน 1GB
 • สามารถดู TrueVisions Anywhere ไม่จำกัด
 • เมื่อใช้ 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps
กด *900*3521*17407024#
แล้วโทรออก
IOS คัดลอก code ได้เลย