Press "Enter" to skip to content

ซื้อวันทรูมูฟ

admin 0

ซื้อวันทรูมูฟ ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ

ซื้อวันทรู

ซื้อวันทรูมูฟ ซิมเติมเงิน ทำได้ง่ายๆ เพียง กด Ussd code แล้ว โทรออก

เช่น ลูกค้ากด *934*30# แล้วโทรออก จะได้รับวันใช้งาน 30 วัน แล้วจะเสียค่าบริการ 2 บาท

รายละเอียดราคา การซื้อวันทรูมูฟมีดังนี้

  • 30 วัน = 2 บาท วิธีสมัคร *934*30#
  • 90 วัน = 6 บาท วิธีสมัคร *934*90#
  • 180 วัน = 12 บาท วิธีสมัคร *934*180#

ลูกค้าสามารถเลือกสมัครเน็ตทรู ประจำเดือนได้แล้วที่นี้ >>> คลิกเลย <<<<

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *