ประกาศผลแจกรางวัล ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิ้น 40 รางวัล

หมายเลขผู้โชคดี

091-74570xx                            064-73797xx

064-27118xx                            097-66244xx

082-68500xx                           093-14055xx

098-59625xx                           062-59520xx

098-23800xx                           083-75117xx

086-60991xx                           088-96862xx

082-58622xx                           065-80292xx

089-63171xx                           095-21874xx

090-26360xx                          092-54600xx

061-39650xx                          088-90862xx

082-23542xx                           080-72716xx

088-70172xx                           096-83086xx

098-00124xx                           095-67681xx

087-23890xx                          063-91953xx

090-23660xx                          085-03954xx

087-17776xx                          064-31587xx

089-63249xx                          092-35663xx

062-24700xx                          096-83086xx

097-16835xx                          088-59758xx

085-03153xx                          098-26141xx

ติดต่อ Line@ ของ MMC มาเพื่อรับรางวัลได้เลยสำหรับเบอร์ที่ปรากฎ

ปัจจุบันมีคนร่วม 82 คน

VDO = การจับรางวัล https://youtu.be/53h7W9gtqtg

รางวัล = บัตรเติมเงิน คนละ 50 บาท หรือ ท็อปอัพเบอร์ละ 50 บาท

รายละเอียดกิจกรรม

ให้ดาวสำหรับ Web Internet-True

ขอดาวสำหรับเว็บไซต์นี้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!