ประกาศผลแจกรางวัลครั้งที่ 1

หมายเลขผู้โชคดี

061-06053XX                            062-24700XX

065-69759XX                            062-55783XX

093-66154XX                            093-36069XX

089-07194XX                            093-36069XX

098-00124XX                            089-63171XX

088-59758XX                            087-17776XX

085-03153XX                            091-23158XX

087-99670XX                            091-79571XX

082-58622XX                            063-91953XX

095-84339XX                            095-80557XX

095-69893XX                            064-73797XX

090-26360XX                            093-88261XX

097-66244XX                            096-32644XX

081-23326XX                            091-55468XX

 

VDO = การจับรางวัล

เรื่องจากผู้เข้าร่วมไม่ถึง 40 คน เราเลยไม่มีการจับ แจกทุกที่ร่วมไปเลย !

เดือนหน้าหากยังคนไม่ถึงเบอร์เดิมก็จะได้ต่อ ไม่ต้องลุ้น รอรับทุกเดือน !

รางวัล = บัตรเติมเงิน คนละ 50 บาท หรือ ท็อปอัพเบอร์ละ 50 บาท

รายละเอียดกิจกรรม

ให้ดาวสำหรับ Web Internet-True

ขอดาวสำหรับเว็บไซต์นี้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!