Press "Enter" to skip to content

วิธีเช็คเงินทรูและค่าต่างๆ ทรูมูฟ

admin 0

วิธีเช็คเงินทรูและค่าต่างๆ ทรูมูฟ

 • เช็คยอดเงินทรูมูฟ โบนัส วันใช้งาน #123#
 • เช็คเบอร์มือถือ *933#
 • เช็คโปรโมชั่นปัจจุบัน *935#
 • เปลี่ยนโปรโมชั่นหลัก 9305
 • เปิดใช้งาน Internet *902*01#
 • ปิดใช้งาน Internet *902*02#
 • เช็คอินเตอร์เน็ต คงเหลือ *900#
 • เช็คนาทีโทร คงเหลือ *510*10#
 • ยกเลิกการใช้งานโปรเสริม *901*1234#
 • True Move Care 1331 ครั้งละ 3 บาท
 • ยกเลิกข้อความโฆษณากินเงิน กด *137

ดูโปรเน็ตทรู มาใหม่เดือนมิถุนายน 2561 >>> คลิกที่นี้เลย <<<

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *