Press "Enter" to skip to content

เน็ตทรู Super Save*4

เน็ตทรู Super Save*4

19 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 20.33 บาท

Package Super Save : เล่นเน็ตความเร็ว 384 Kbps ได้ 1 วัน

พิเศษ : โทรฟรีทรู 23.00 – 17.00 น. + SMS 10 ครั้ง (ในเครื่อข่าย)
สมัครกดที่ code : *900*8701*17407024#

99 บ. / 7 วัน
รวมภาษี 105.93 บาท

Package ไม่ลดความเร็ว : เล่นเน็ตความเร็ว 384 Kbps ได้ 7 วัน

พิเศษ : โทรฟรีทรู 23.00 – 17.00 น. + SMS 50 ครั้ง (ในเครื่อข่าย)
สมัครกดที่ code : *900*8702*17407024#

159 บ. / 15 วัน
รวมภาษี 170.13บาท

Package Super Save : เล่นเน็ตความเร็ว 384 Kbps ได้ 15 วัน

พิเศษ : โทรฟรีทรู 23.00 – 17.00 น. + SMS 100 ครั้ง (ในเครื่อข่าย)
สมัครกดที่ code : *900*8703*17407024#
*** ควรอ่าน : เน็ตทรู SuperSave โทรฟรีครั้งละ 60 นาที ในช่วงเวลา 23.00 – 17.00 หากโทรเกิน หรือโทรนอกเครื่อข่าย จะจ่ายตามจริงโปโมชั่นที่มีอยู่
Facebook Comments